ATF desatero

1) Struktura

Výuka se skládá z lekcí. Lekce jsou rozděleny na tyto podlekce:

 1. nácvik hmatů
 2. nácvik častých slov
 3. nácvik větných úseků
 4. nácvik souvislého textu

Každá podlekce obsahuje jeden či více snímků. Snímkem rozumíme text zobrazený jako příloha pro psaní, který je nutné napsat najednou.


2) Texty

Texty jsou metodicky zpracovány PhDr. O. Kuldovou, lektorkou pro psaní strojem, a jsou založeny na frekvenčních výzkumech. Postup umožňuje účelné zvládnutí klávesnice hmatovou metodou. Při výuce lze použít i vlastní texty.


3) Prstoklad

Prstoklad následujícího znaku je slovně zobrazen v informačním panelu v horní části obrazovky. Zároveň lze navolit zobrazení klávesnice, na které se též znázorní prstoklad očekávaného znaku.


4) Prostředí

Pomocí volby parametrů si lze vytvořit prostředí. Lze nastavit tyto parametry:

 1. klávesnici
 2. metronom
 3. barvy
 4. písmo
 5. zvuková znamení
 6. opravu chyb
 7. archivaci 
 8. jiné parametry

Prostředí a výsledky dosavadního průběhu výuky se zachovávají do příští výuky.


5) Uživatelé

Program na jednom počítači může používat neomezený počet uživatelů. Každému uživateli je založen vlastní profil, do kterého se postupné ukládají výsledky výuky a zvolené prostředí. Tento soubor umožňuje libovolné individualní pokračovaní ve výuce bez přítomnosti učitele. Každý uživatel má též archivační soubor, ve kterém jsou zaznamenány napsané texty včetně vyhodnocení.


6) Procvičování

Výuka probíha postupně podle snímků v pořadí jednotlivých lekcí a podlekcí. Pro procvičování jsou tyto možnosti:

 1. opakovaní předchozího snímku
 2. psaní snímku z chybných slov předchozího snímku
 3. vlastní text
 4. navolení libovolné lekce
 5. navolení libovolné podlekce

7) Metronom

Součástí zvoleného prostředí je i volba taktování pro psaní textu podle vlastního tempa. Toto taktovaní umožňuje návyk rytmického psaní, což zaručuje i větší přesnost.


8) Chyby

Překlepy se automaticky zjišťují a provádí se jejich zvukové i vizuální označení. Reakce na chybu lze nastavit na dva režimy. Buď chybu ignorujeme a pokračujeme ve psaní nebo je nutné provést okamžitou opravu vymazání chybného znaku a napsání znaku správného.


9) Vyhodnocení

V průběhu výuky se automaticky provádí vyhodnocování přesnosti a rychlosti psaní. Tyto výsledky se zobrazují po provedení každáho snímku. Součástí výsledku je i orientační známka. Vyhodnocení je podle metodiky MŠMT.


10) Ovládání

Program má snadné ovládání pomocí menu, myši a klíčových kláves, na které jste zvyklí z jiných programů pod Windows.


nahoru