AtfEditor 3.4 - psaní pro pokročilé

Psaní všemi deseti obvykle zahrnuje správný prstoklad, přesnost a rychlost psaní. Naučit se efektivně psát na klávesnici počítače však znamená i znalost základní úpravy textu a střídání psaní všemi deseti v základní poloze s prováděním těchto úprav pomocí myši a klávesových zkratek. To umožňuje psaní v AtfEditoru. K programu jsou dodávány texty starší učebnice "Technika administrativy 2" a nové učebnice Písemná a elektronická komunikace 3., které vydalo nakladatelství Fortuna.

Důležitou funkcí programu je vyhodnocení opisu či diktátu, který je psán v plném editoru, tj. všemi deseti, s možností použít textové úpravy. Opisovat lze jak z předlohy, tak z obrazovky.    Po napsání textu je text porovnán s textem zvoleného souboru a vyhodnocen z hlediska rychlosti a přesnosti. Vyhodnocený i napsaný text lze prohlížet, tisknout nebo uložit do souboru. Napsaný text lze též uložit do souboru s pomocnou hlavičkou a vyhodnotit dodatečně.

Kromě opisu či diktátu umožňuje program psaní libovolných textových korektur všemi deseti a jejich vyhodnocení. Stejným způsobem lze v programu psát i pravopisná cvičení. Tím lze současně procvičovat pravopis i psaní všemi deseti. Od verze 2.4 jsou k programu dodávány doplňovací pravopisná cvičení, které pro AtfEditor vypracovala Mgr. Vladislava Marešová.

Program AtfEditor je tudíž možné též použít:

  1. Pro kontrolu výsledků základní výuky
  2. K výuce základní práce s textem
  3. K vyhodnocení opisu nebo diktátu
  4. K vyhodnocení provedené korektury
  5. K vyhodnocení pravopisného cvičení
  6. K porovnání výsledků soutěže